Praca zdalna nauczyciela wychowawcy świetlicy

Praca zdalna nauczyciela wychowawcy świetlicy

W czasie zawieszenia zajęć nauczyciel może pracować zdalnie lub pozostawać w gotowości do pracy. Od tego zależeć będzie jego wynagrodzenie – to, czy otrzyma jedynie wynagrodzenie zasadnicze, czy również przysługujące mu dodatki.

Obawiam się, że…

W rozmowach nauczycieli i w mediach pojawiło się wiele wątpliwości, czy i ewentualnie jak wychowawca świetlicy może pracować zdalnie, czy nie będzie to dodatkowe obciążenie dla (i tak już przytłoczonych materiałem) uczniów i rodziców oraz czy ktoś takiej pracy w ogóle oczekuje. Dlatego poniższy materiał ma charakter fakultatywny. Nikogo do niczego nie zmuszamy. Służy tym nauczycielom, którzy chcą i mają w szkołach warunki do tego, by pracować zdalnie.

Dla siebie i dla innych

Opinie prawne jednoznacznie potwierdzają, że praca zdalna jest konieczna, jeśli nauczyciel chce otrzymać za okres zawieszenia nauki w szkołach pełne wynagrodzenie (z dodatkami do pensji zasadniczej). Zresztą pomijając kwestie płacowe, bliski jest nam pogląd, że w tym trudnym czasie każdy powinien robić to, co leży w jego obowiązkach. Zarówno dla innych, jak i dla swojej kondycji psychicznej, oderwania od informacyjnego szumu, realizacji pragnienia bycia potrzebnym. Oczywiście w miarę możliwości i zapotrzebowania szkoły, uczniów oraz rodziców na taką pomoc.

Dlatego publikujemy propozycje pracy zdalnej wraz z odniesieniami do konkretnych materiałów. Z uwagi na słuszne obawy przed możliwym przytłoczeniem uczniów materiałem, proponujemy skupić się na propozycjach, które nie wymagają prowadzenia zajęć online i zbyt dużego obciążenia uczniów (i ich rodziców). Niektóre z nich, jak np. propozycje zabaw wielkanocnych, mogą by potraktowane jako propozycje spędzenia wolnego czasu w domu, a nie zajęć dydaktycznych. W końcu to także rola świetlicy.

Propozycje należ traktować jako pole do wyboru, a nie listę zadań koniecznych do realizacji.

Najpierw konsultacja z dyrekcją

Należy zaznaczyć bardzo ważną kwestię: ocena przydatności zadań zdalnych podlega dyrekcji szkoły. Dyrektor może narzucić zadania, zaakceptować propozycje nauczyciela lub w ogóle zakwestionować sens takiej pracy. Od niego zależy też stopień sformalizowania planu – czy wystarczy ogólne omówienie np. w mailach, czy będzie wymagał (np. realizując wymagania organu prowadzącego) bardziej sformalizowanego dokumentu. Tak czy inaczej, przed podjęciem pracy zdalnej należy skonsultować ją z dyrektorem i warto wówczas mieć swoją propozycję, ponieważ:

  • jeżeli dyrektor będzie chciał zlecić jakiekolwiek zadania, nie mając na to pomysłu, lepiej zaproponować mu coś faktycznie przydatnego;
  • jeżeli dyrektor stwierdzi, że taka praca danego nauczyciela nie ma sensu, dobrymi propozycjami można go przekonać do zmiany zdania.

Propozycje

Narzędzia TIK

Bożena Boryczka, redaktorka kwartalnika „Biblioteka – Centrum Informacji”, zebrała ponad 100 narzędzi TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej) wspierających edukację, czyli przydatnych stron, aplikacji i programów. Wiele z nich można wykorzystać do pracy zdalnej. Część ma podpięte gotowe scenariusze zajęć lub poradniki. Przydadzą się zarówno nauczycielom, jak i uczniom, więc zachęcamy do podzielenia się bazą w ramach wspierania pracy dydaktycznej grona pedagogicznego.

Pomoc rodzicom

Zbliżają się Święta Wielkanocne. Ze względu na epidemię w tym roku w wielu domach będą one obchodzone bardziej kameralnie niż zazwyczaj. Część rodziców być może chętnie skorzysta z propozycji zaangażowania dzieci do prac plastycznych, związanych z Wielkanocną i wiosną.

Rodzice mogą też oczekiwać pomysłów na różnego rodzaju prace plastyczne oraz inne zabawy.

Założenie bloga świetlicowego

Dobrym sposobem komunikacji i szybkiego udostępniania materiałów może być założenie bloga świetlicowego.

Samokształcenie i przygotowanie do nowego roku szkolnego

Warto rozważyć zastosowanie podejścia wielu firm (tych, które mają jeszcze bezpieczną sytuację) i poświęcić obecny czas na jeszcze lepsze przygotowanie się do pracy w przyszłości, czyli w nowym roku szkolnym.

Plan pracy

Przykładowy plan pracy.

Przygotowanie dekoracji świetlicowych

Scenariusze zajęć i materiały do zajęć

Wielu dyrektorów z pewnością doceni wsparcie szkoły w postaci wcześniejszego przygotowanie scenariuszy zajęć z uczniami.

Zabawy

Zabawy na kartce papieru, stolikowe, planszowe

Tematyczne spotkania z dziećmi

Zwiedzanie Świata

Scenariusze przedstawień

W ramach wsparcia szkoły lub przygotowania materiału na czas po pandemii, polecamy skorzystanie z bazy scenariuszy imprez szkolnych, uroczystości i rocznic, które są dostępne tutaj.

Życzymy wszystkim czytelnikom dużo zdrowia, spokoju ducha i pomyślnej realizacji założonego planu.

Joanna Hoffmann

Redaktor naczelna „Świetlicy w Szkole”


Promocja prenumeraty

Zamów
Prywatnie 17,50 zł miesięcznie.
Dla instytucji 19,50 zł miesięcznie.
Świetlica w Szkole