Co w numerze?

Patroni 2021 roku

Scenariusz zajęć w formie gry poświęconych patronom roku

Scenariusz zajęć z okazji Roku Konstytucji 3 maja

Zagadnienia

3-5
Zagadnienia

Mediacja szkolna jako nowoczesny sposób rozwiązywania konfliktów w szkole

Współczesna szkoła jest miejscem nie tylko zdobywania wiedzy i umiejętności przez uczniów, ale także pojawiania się różnorodnych konfliktów. Najczęściej są one rozwiązywane z pozycji osoby będącej autorytetem: dyrektora, wychowawcy, nauczyciela czy pedagoga szkolnego. Dziecko także uczy się w szkole radzenia sobie z...
Ewelina Ewa Jackiewicz
Academica
6-7
Zagadnienia

Academica – innowacyjna forma wypożyczeń międzybibliotecznych

Academica to cyfrowa międzybiblioteczna wypożyczalnia książek i czasopism naukowych. Na stronie www.academica.edu.pl istnieje możliwość zintegrowanego pełnotekstowego przeszukiwania artykułów i publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy, monografii, podręczników i skryptów oraz całych numerów czasopism. Jak z...
Grażyna Sadura, Grażyna Piechota

Warsztat pracy

Inwentarz nieprawdę ci powie
8-9
Warsztat pracy

Inwentarz nieprawdę ci powie

Co robi bibliotekarz, kiedy książka w bibliotece jest już zbyt zniszczona, żeby pożyczać ją czytelnikom? Oczywiście odkłada ją na bok, a kiedy uzbiera takich egzemplarzy więcej, sporządza protokół ubytków i usuwa z księgozbioru zaczytane woluminy, wykreślając odpowiednie numery z księgi inwentarzowej. Tak uczono...
Izabela Tumas-Matuszewska

Prawo w szkole

Dodatek motywacyjny
10-11
Prawo w szkole

Dodatek motywacyjny

Jakie są podstawy prawne przyznawania dodatku motywacyjnego – czy naprawdę nie ma możliwości przyznania go za inną pracę niż dydaktyczna?
Dariusz Skrzyński

Czytelnik w bibliotece

Krótkie filmiki
12-13
Czytelnik w bibliotece

Krótkie filmiki – prosty sposób na promocję biblioteki

Jak krótkie filmiki nagrane przez bibliotekarza mogą się przyczynić do promocji czytelnictwa? Jaka tematyka zainteresuje dzieci?
Alina Ciekalska
14
Czytelnik w bibliotece

Praca nauczyciela bibliotekarza w zespole ds. promocji szkoły w czasach pandemii

Bibliotekarze z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej od lat współtworzą zespół ds. promocji szkoły. Organizują akcje promocyjne w szkole oraz na portalach społecznościowych. Współpracują z lokalną prasą oraz środowiskiem lokalnym. Są także odpowiedzialni za prowadzenie szkolnego...
Karolina Napierała, Karina Józefiak
Mecz
16-18
Czytelnik w bibliotece

Mecz – scenariusz zajęć edukacyjnych

Scenariusz lekcji bibliotecznej, którego celem jest integracja zespołu klasowego zwłaszcza podczas gier zespołowych. Cele: Uczeń: uczy się współpracować w grupie; respektuje zasady działania w grupie; zna zasady gry w piłkę nożną; zna i śpiewa piosenkę Zaczarowana piłka z płyty Dziecięce...
Anna Smoleń
Poranki poetyckie
20-21
Czytelnik w bibliotece

Poranki poetyckie – czyli jak zachęcić uczniów do czytania poezji

Zastanawiając się nad tym, jak zainteresować uczniów poezją, wpadłam na pomysł zorganizowania kawiarenki literackiej i slamu poetyckiego.
Patrycja Turska
Wiwat konstytucja!
22-24
Czytelnik w bibliotece

Wiwat konstytucja! Rok Konstytucji 3 maja

Mija 230 lat od uchwalenia konstytucji. Taka okrągła rocznica to doskonała okazja do wprowadzenia tematów historycznych podczas spotkań bibliotecznych. Poniższy scenariusz jest przykładem zajęć dla młodszych dzieci, których celem jest zapoznanie uczestników z historią uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz najważniejszymi...
Ewelina Blaut
Baśnie od nowa
25-27
Czytelnik w bibliotece

Baśnie od nowa – czyli słów kilka o projekcie „Plastyk czyta dzieciom”

Jak w czasie pandemii zachęcić uczniów do realizacji projektów, zwłaszcza tych poświęconych promocji czytelnictwa? W jaki sposób przedstawić klasykę literatury, aby zainteresować nią na nowo? Propozycją odpowiedzi na te pytania jest akcja przygotowana przez uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu...
Daria Wojciechowska
Zawsze być dzieckiem
28
Czytelnik w bibliotece

Zawsze być dzieckiem – scenariusz konkursu ze znajomości biografii Astrid Lindgren dla miłośników jej twórczości

Astrid Lindgren uważała, że największym prawem dziecka jest właśnie bycie dzieckiem. Można śmiało powiedzieć, że sama też nigdy nie wyrosła z dziecięctwa. Wykorzystując w swoim pisarstwie dziecięcy język i doświadczenia, przydając im humoru, wprowadzając silne emocje, myślała i tworzyła wbrew ówcześnie...
Agnieszka Pejkowska
Nowe fantastyczne przygody skarpetek
29-31
Czytelnik w bibliotece

Nowe fantastyczne przygody skarpetek – scenariusz zajęć inspirowany książką Justyny Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)”

Troska o poprawę stanu czytelnictwa i kształtowanie kultury czytelniczej stała się dla nas inspiracją do opracowania innowacji „Starszy czyta młodszym”. Podjęte działania mają sprawić, że dziecko oderwie się od telewizji i internetu, polubi książkę i przygotuje się do samodzielnego czytania oraz nauczy się...
Magdalena Szlaszyńska
32-33
Czytelnik w bibliotece

Książki – znam, czytam i szanuję

Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się kilku podstawowych rzeczy na temat książek oraz dowiedzą się, jak należy się z nimi obchodzić, aby posłużyły im jak najdłużej. Głównym celem zajęć jest uwrażliwienie uczniów na poszanowanie książek i dbanie o higienę czytania.
Joanna Rzepka
34
Czytelnik w bibliotece

„Sposób na Elfa” Marcina Pałasza – konkurs z lektury dla kl. III

Konkurs ze znajomości lektury Sposób na Elfa autorstwa Marcina Pałasza.
Monika Sochacka
Anno Domino 2021
35-41
Czytelnik w bibliotece

Anno Domino 2021 – scenariusz zajęć w formie gry poświęconych patronom roku

Zajęcia mają na celu zapoznanie się z patronami roku 2021 i utrwalenie w formie zabawowej podstawowych informacji na ich temat. Scenariusz można wykorzystać w pracy z dowolną grupą starszych dzieci lub młodzieży na zastępstwie, zajęciach świetlicowych, języku polskim lub historii. Czas trwania w zależności od wieku...
Gabriela Bonk
Lekturoteka
42-43
Czytelnik w bibliotece

Lekturoteka – czyli cyfrowe zasoby do pracy z lekturami

2020 r. wymusił zmianę działania i myślenia o edukacji, w tym również edukacji czytelniczej. Wielość nowoczesnych aplikacji dała nam możliwość uatrakcyjnienia różnorodnych form pracy z uczniem. Jedną z nich jest Wakelet, który wykorzystałyśmy do tworzenia cyfrowych kolekcji pomocnych w pracy z lekturami.
Anna Giniewska, Magadalena Płatonow, Eliza Paternowska, Monika Żołędziejewska
Mapa bibliotecznych inicjatyw
44-45
Czytelnik w bibliotece

Mapa bibliotecznych inicjatyw

Przegląd inspirujących inicjatyw bibliotecznych organizowanych przez biblioteki szkolne.
Agnieszka Goliasz

Przegląd książek

Pandemia w literaturze
46-47
Przegląd książek

Pandemia w literaturze 8 publikacji z chorobą w tle

Propozycje książkowe dotyczące pandemii i edukacji zdrowotnej.
Aleksandra Sobańska