Co w numerze?

Temat umeru: Biblioterapia w szkole

11 scenariuszy biblioterapeutycznych

Darmowe książki w języku ukraińskim w bibliotekach

Biblioterapia w szkole

Biblioterapia stymulatorem aktywności w sytuacjach kryzysowych
6-7
Biblioterapia w szkole

Biblioterapia stymulatorem aktywności w sytuacjach kryzysowych

Wanda Matras-Mastalerz
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego
8-9
Biblioterapia w szkole

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego

Cele: uświadomienie dzieciom wartości, jaką jest przyjaźń; rozwijanie umiejętności współpracy w grupie; integracja grupy; Warunki techniczne: liczba uczestników – ok. 20 osób; wiek uczestników – 6-7 lat; miejsce – biblioteka lub sala lekcyjna; czas trwania – 1 godz. Treści przekazywane: dobra...
Gabriela Olszewska
List do Mimozy
9-10
Biblioterapia w szkole

List do Mimozy

Cele: uświadomienie dzieciom, czym jest wysoka wrażliwość; uświadomienie dzieciom, że ludzie różnią się między sobą i nie należy na siłę nikogo zmieniać i namawiać do rzeczy, których nie lubi lub których się boi; rozwijanie wyobraźni plastycznej. Warunki techniczne: liczba uczestników – klasa...
Anna Machacz
Marzenia nosi się w sercu
12-13
Biblioterapia w szkole

Marzenia nosi się w sercu

Cele: uświadomienie uczniom, że warto mieć marzenia i dążyć do ich realizacji; uświadomienie sobie przez uczniów swoich indywidualnych marzeń. Warunki techniczne: liczba uczestników – ok. 20 osób; wiek uczestników – uczniowie kl. II-III; miejsce – biblioteka lub sala lekcyjna; czas trwania – 1...
Gabriela Olszewska
Moja Fantazjana
14-15
Biblioterapia w szkole

Moja Fantazjana Wyobraźnia pomaga fantazjować

Cele: uświadomienie istotnej roli wyobraźni w życiu człowieka; wskazanie pozytywnych aspektów fantazjowania. Uczestnik: umie z uwagą słuchać piosenki; potrafi się skoncentrować i słuchać w skupieniu opowiadania; umie wejść w rolę i wyobrazić sobie, co mogło mu się śnić; potrafi się bawić...
Elżbieta Bukowiec, Marcin Łukasz Lutomierski
Chusta babci
16-17
Biblioterapia w szkole

Chusta babci

Cele: oswajanie z tematem śmierci najbliższych; zachęcanie do rozwijania myślenia pytajnego; wzmacnianie poczucia własnej wartości; odkrywanie radości z tworzenia inspirujących wspomnień; stwarzanie okazji do twórczych działań. Warunki techniczne: liczba uczestników – 20 osób; wiek uczestników – 8-10...
Urszula Zybura-Zadworna
Jak dobrze mieć sąsiadów
18-19
Biblioterapia w szkole

Jak dobrze mieć sąsiadów

Cele: wzmacnianie poczucia własnej wartości; odkrywanie własnych pasji; wskazywanie wartości życia we wspólnocie; wskazywanie pułapki błędnego oceniania innych ludzi po pozorach; rozwijanie umiejętności planowania swoich działań. Warunki techniczne: liczba uczestników – 20 osób; wiek uczestników –...
Urszula Zybura-Zadworna
Czy szczęście  można wyhodować?
20-22
Biblioterapia w szkole

Czy szczęście można wyhodować?

Temat: Ile czasu zajmuje znalezienie szczęścia? Cele: pomoc w określeniu indywidualnych potrzeb emocjonalnych i poznawczych; wzmocnienie śmiałości uczestników w mówieniu o swoich potrzebach; uświadomienie osobistej odpowiedzialności za własne szczęście; uwrażliwienie na subiektywne aspekty szczęścia i na to,...
Roksana Kociołek-Kaszyńska
Przygody zaginionej skarpetki, czyli kreatywne emocje
23-24
Biblioterapia w szkole

Przygody zaginionej skarpetki, czyli kreatywne emocje – scenariusz z elementami biblioterapii

Cele: kształtowanie umiejętności odkrywania i rozpoznawania emocji i uczuć; pobudzanie i rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w języku sztuki; uwrażliwienie na emocje i uczucia swoje oraz innych; stymulowanie procesów myślenia empatycznego; rozwijanie kreatywności. Warunki techniczne: liczba...
Monika Ostrowska-Cichy
Taran na mury między nami, czyli o akceptacji i dawaniu siebie
24-25
Biblioterapia w szkole

Taran na mury między nami, czyli o akceptacji i dawaniu siebie

Temat: Akceptacja. Cele: uświadomienie uczestnikom, na czym polegają poprawne relacje międzyludzkie i jak może je zrujnować mur nietolerancji; uświadomienie nastolatkom, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa umiejętność negocjacji; nauka umiejętności życia w zgodzie. Warunki techniczne: liczba...
Lidia Ippoldt
Empatia na punkty
26-27
Biblioterapia w szkole

Empatia na punkty

Temat: Empatia a szkolny wolontariat. Cele: kształtowanie u uczestników poczucia odpowiedzialności i bezinteresowności; uświadomienie uczestnikom, że za pracę społeczną nie powinniśmy oczekiwać wymiernych korzyści (materialnych lub przeliczanych na punkty); uświadomienie uczniom, czym jest empatia i jakimi...
Lidia Ippoldt
Nie jestem połówką jabłka, czyli happy ever after?
28-30
Biblioterapia w szkole

Nie jestem połówką jabłka, czyli happy ever after?

Cele: wzmocnienie poczucia własnej wartości; rozwijanie umiejętności samopoznania; nauka zasad komunikacji międzyludzkiej i wyrażania emocji; kształcenie umiejętności określania granic w relacjach. Warunki techniczne: liczba uczestników – 10-15 osób; wiek uczestników – powyżej 15 lat; miejsce – sala...
Jolanta Molenda-Bieniecka

Czytelnik w bibliotece

Darmowe książki w języku ukraińskim w polskich bibliotekach
32-35
Czytelnik w bibliotece

Darmowe książki w języku ukraińskim w polskich bibliotekach

Na półkach polskich bibliotek coraz częściej można zobaczyć książki w języku ukraińskim. Nie wszystkie książnice kupują jednak tego typu zbiory – często nie mają na to funduszy, nie wszystkie publikacje są też ogólnodostępne. Dlaczego warto pozyskiwać ukraińsko-języczną literaturę, jak takie druki docierają...
Małgorzata Ficoń
Mierzcie wysoko, stawiajcie opór, a w chwilach zwątpienia pamiętajcie: macie rację!
38-39
Czytelnik w bibliotece

Mierzcie wysoko, stawiajcie opór, a w chwilach zwątpienia pamiętajcie: macie rację!

Scenariusz o bezkompromisowym podążaniu do celu na przykładzie biografii Wandy Rutkiewicz. To, co jest źródłem nieujarzmionej energii najwybitniejszej himalaistki świata, może być dla nas gwarancją osiągania własnych zamierzeń. Tytuł zajęć: Mierzcie wysoko, a w chwilach zwątpienia pamiętajcie: macie rację!
Barbara Nowak-Słomiany
Baśniowe popołudnie w bibliotece z książkami Andersena
40-41
Czytelnik w bibliotece

Baśniowe popołudnie w bibliotece z książkami Andersena

Scenariusz został przygotowany na zajęcia dodatkowe z myślą o kształceniu w uczniach świadomości znaczenia wartości oraz zasad moralnych. Treści z podstawy programowej: rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; wprowadzanie uczniów w świat wartości, w...
Natalia Buczek
Noc z… baśnią
42-43
Czytelnik w bibliotece

Noc z… baśnią

Biblioteki podjęły się szlachetnej misji upowszechniania baśni, a te są nie tylko inspiracją do wielu ciekawych wydarzeń, ale też stanowią źródło świetnej zabawy – zarówno dla uczestników, jak i organizatorów.
Magdalena Komór

Biblioteki szkolne w działaniu

Biblioteczna lista przebojowych działań
44-45
Biblioteki szkolne w działaniu

Biblioteczna lista przebojowych działań

Przegląd inicjatyw bibliotek szkolnych.
Agnieszka Goliasz

Przegląd książek

8 książek na zmartwienia
46-47
Przegląd książek

8 książek na zmartwienia

Małe i większe zmartwienia są codziennością dla każdego człowieka. Jakie książki warto mieć na biblioterapeutycznej półce i polecać dzieciom i młodzieży, aby młodzi ludzie mogli lepiej radzić sobie z rozmaitymi problemami?
Aleksandra Sobańska