Co w numerze?

Temat numeru: Biblioterapia w Szkole

12 biblioterapeutycznych scenariuszy zajęć

Bookflix – nowa akcja czytelnicza

Artykuł z okładki

Bookflix
40-42
Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka

Bookflix Prezentujemy książki polecane przez uczniów

Zapraszamy do realizacji drugiego działania w ramach rocznego programu „Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka”. Polega ono na stworzeniu w bibliotece ekspozycji książek oraz przeprowadzeniu akcji, dzięki której to uczniowie będą rekomendować sobie książki, decydując o tym, co pojawi się na ekspozycji. Tutaj...
Jan Wasilewski

Biblioterapia w szkole

Empatyczna biblioteka miejscem dialogu, rozwoju i współpracy
6-7
Biblioterapia w szkole

Empatyczna biblioteka miejscem dialogu, rozwoju i współpracy

Wanda Matras-Mastalerz
Odkręć emocje, odważ się czuć
8-9
Biblioterapia w szkole

Odkręć emocje, odważ się czuć

Cele: uświadomienie uczestnikom zajęć, że wszystkie emocje i uczucia są ważne i potrzebne oraz że nie należy ich tłumić; kształtowanie umiejętności nazywania emocji; rozwijanie empatii i twórczego myślenia. Warunki techniczne: liczba uczestników: ok. 20 osób; wiek uczestników: grupa przedszkolna (6 lat)...
Gabriela Wiktorczyk
Jesteśmy superbohaterami
10-11
Biblioterapia w szkole

Jesteśmy superbohaterami

Cele: kształtowanie umiejętności dostrzegania i doceniania swoich mocnych stron, pozytywnych cech i umiejętności; budowanie wiary w siebie; wzmacnianie poczucia własnej wartości. Warunki techniczne: liczba uczestników: ok. 20 osób; wiek uczestników: grupa przedszkolna (6 lat) lub uczniowie kl. I-III; miejsce:...
Gabriela Wiktorczyk
Asertywność
12-13
Biblioterapia w szkole

Asertywność

Cele: pomoc w określeniu znaczenia asertywności w życiu; wzmocnienie śmiałości uczestników w wyrażaniu własnego zdania; uświadomienie osobistej odpowiedzialności za własne zachowanie; uwrażliwienie na zachowania niepożądane, krzywdzące; wzmocnienie poczucia sprawczości. Warunki techniczne: liczba...
Roksana Kociołek-Kaszyńska
Ciasteczko wdzięczności okraszone testem literackim
14-15
Biblioterapia w szkole

Ciasteczko wdzięczności okraszone testem literackim

Cele: stymulowanie myślenia empatycznego; rozwijanie umiejętności wyrażania wdzięczności wobec innych; uwrażliwienie na drugiego człowieka; rozwijanie kreatywności. Warunki techniczne: liczba uczestników: 15-20; wiek uczestników: powyżej 9 lat; miejsce: sala lekcyjna, placówki wsparcia dziennego, świetlicy...
Monika Ostrowska-Cichy
Sekretny przepis na placki, czyli o rozwijaniu kreatywności
16-18
Biblioterapia w szkole

Sekretny przepis na placki, czyli o rozwijaniu kreatywności

Cele: zapoznanie uczestników z pojęciem kreatywności; uświadomienie uczestnikom, jak ważne jest bycie osobą kreatywną; uświadomienie uczestnikom, że warto ćwiczyć bycie kreatywnym; pobudzenie wyobraźni i twórczego myślenia. Warunki techniczne: liczba uczestników: klasa; wiek uczestników: 9-12...
Joanna Koneczek
„O tym można rozmawiać  tylko z królikami…”
20-21
Biblioterapia w szkole

„O tym można rozmawiać tylko z królikami…” Jedność

Cele:Uczestnik: umie z uwagą słuchać opowiadania; potrafi aktywnie włączać się w rozmowę; dokonuje filozoficznych rozważań dotyczących życia; docenia wartość wrażliwości i relacji z innymi ludźmi; umie radzić sobie ze strachem. Warunki techniczne: liczba uczestników: 10-15; wiek uczestników: 10-14...
Elżbieta Bukowiec
„O tym można rozmawiać  tylko z królikami…”
22-23
Biblioterapia w szkole

„O tym można rozmawiać tylko z królikami…” Lustro

Cele:Uczestnik: umie z uwagą słuchać opowiadania; potrafi aktywnie włączać się w rozmowę; dokonuje filozoficznych rozważań dotyczących życia; uczestniczy w coachingowej zabawie (metoda lustra); wskazuje mocne strony swojej osobowości. Warunki techniczne: liczba uczestników: 10-15; wiek uczestników: 10-14...
Elżbieta Bukowiec
Ucisz swojego wewnętrznego krytyka – zacznij (wreszcie) doceniać siebie
24-27
Biblioterapia w szkole

Ucisz swojego wewnętrznego krytyka – zacznij (wreszcie) doceniać siebie

Cele: poznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron; uświadomienie sobie, kim jest wewnętrzny krytyk i jakiego rodzaju komunikaty do nas kieruje; podniesienie samooceny, poczucia własnej wartości; uświadomienie sobie istotnej roli podejmowania wysiłku i wytrwałości w dążeniu do obranego celu; ukazanie...
Magdalena Prokopowicz
Ma być w sam raz, czyli o co chodzi w byciu sprawczą osobą?
28-29
Biblioterapia w szkole

Ma być w sam raz, czyli o co chodzi w byciu sprawczą osobą?

Cele: samopoznanie; wspieranie budowania poczucia własnej wartości; wzmacnianie umiejętności podejmowania decyzji. Warunki techniczne: liczba uczestników: 10-15; wiek uczestników: 13-15 lat; miejsce: sala lekcyjna/ biblioteka; czas trwania: 90-120 minut. Treści przekazywane: sposoby wyjścia z trudnych...
Jolanta Molenda-Bieniecka
Moje decyzje – ważna sprawa
30-32
Biblioterapia w szkole

Moje decyzje – ważna sprawa – czyli o tym, czy warto uciekać przed samym sobą

Cele: uświadomienie każdemu uczestnikowi, jak decyzje mogą wpływać na jego dalsze losy; uświadomienie uczestnikom, że przy podejmowaniu decyzji powinni brać pod uwagę swoje własne plany i oczekiwania; wzmocnienie u uczniów poczucia odpowiedzialności i sprawstwa; wzmocnienie u uczestników przekonania o wartości...
Lidia Ippoldt
Nie ograniczaj swoich przekonań do stereotypów
34-35
Biblioterapia w szkole

Nie ograniczaj swoich przekonań do stereotypów – czyli o akceptacji

Cele: uświadomienie uczestnikom, czym są stereotypy i jakie mogą być ich konsekwencje; wzbogacenie wiedzy uczniów na temat społeczeństwa muzułmańskiego; obalanie stereotypów na temat wiary i przekonań muzułmanów; uświadomienie uczestnikom, że przed wydaniem o kimś opinii trzeba go poznać; nauka akceptacji i...
Lidia Ippoldt

Prawo w szkole

Urlop opiekuńczy, zwolnienie z powodu siły wyższej
36-37
Prawo w szkole

Urlop opiekuńczy, zwolnienie z powodu siły wyższej

Nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, przysługuje prawo do urlopu opiekuńczego oraz zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej na zasadach określonych w przepisach ustawy Karta Nauczyciela.
Anna Król

Scenariusze

Mały książę
38-39
Scenariusze

Mały książę Scenariusz przedstawienia

Dekorację stanowią parawany na kółkach (takie z gabinetu pielęgniarki), na których upięto niebieski materiał, a na nim gwiazdy. Występują: Narrator(czytający swój tekst), Mały Książę, Róża (sztuczna róża, na której naklejono oczka, Lis (maskotka), a na koniec uczniowie, którzy zaśpiewają piosenkę. Naszemu...
Ewa Sobczyńska

Przegląd książek

Rycerz w filcowych kapciach
43-44
Przegląd książek

Rycerz w filcowych kapciach

Nawet jeśli nie mamy bogatego warsztatu czy kompetencji biblioterapeutycznych, możemy zrobić wiele dla naszych wrażliwych, zagubionych, potrzebujących wsparcia dzieci. Podsunięcie mądrej i dostosowanej do potrzeb naszego ucznia książki to jedno, ale warto też zadbać, by w parze z wartościową lekturą szło wsparcie...
Biserka Čejović
Rodzina Monet
46-47
Przegląd książek

Rodzina Monet Książki, których nie polecam

Ta bestsellerowa seria dla młodzieży wywołała ostatnio internetową dyskusję na temat jej wartości artystycznej i zasadności obecności na bibliotecznych półkach. Poniższa bardzo krytyczna recenzja odbiła się szerokim echem. Zapraszamy do lektury, polemiki i dzielenia się swoimi spontanicznymi recenzjami popularnych...
Maria Estera Górska