Biblioterapia w Szkole cz. 1

Biblioterapia w Szkole cz. 1

Produkt cyfrowy do pobrania
Liczba stron: 20
liczba ocen: {{votes}}{{userVoted ? ', twoja ocena: ' + userVoted : '' }}
15 zł

Dostępne również w pakiecie za 45 zł

Publikacja poświęcona biblioterapii w szkole, realizowanej przez bibliotekę szkolną lub nauczycieli przedmiotowych, np. na lekcji języka polskiego. Zawiera 12 scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych. 7 z nich jest przeznaczonych dla szkół podstawowych (od zerówek do klas ósmych), a 5 dla szkół ponadpodstawowych.

Ponadto publikacja zawiera 2 artykuły na temat celu i sposobów realizowania zajęć biblioterapeutycznych.

Publikacja stanowiła dodatek do miesięcznika Biblioteka w Szkole.

12 scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych

7 scenariuszy zajęć dla szkoły podstawowej

5 scenariuszy zajęć dla szkoły ponadpodstawowej

Materiały zostały przygotowane przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne

Spis treści

Czytanie strategią rozumnego inwestowania w przyszłość ucznia
2

Czytanie strategią rozumnego inwestowania w przyszłość ucznia

Wstępniak wyjaśniający założenia dodatku "Biblioterapia w Szkole" oraz znaczenie biblioterapii.
Dać szansę mocy książki
3-5

Dać szansę mocy książki Rozmowa o biblioterapii

Z Genowefą Surniak – prezesem Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego – rozmawia dr Wanda Matras-Mastalerz.
6

Co wpłacę na Bankowe Konto Emocji? Scenariusz o tym, co warto gromadzić

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęconych budowaniu relacji międzyludzkich. Dla dzieci w wieku 9-11 lat.
7-8

Nie wszystko można kupić Scenariusz zajęć o wartościach niematerialnych

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęconych systemowi wartości. Dla dzieci w wieku 7-10 lat.
8-9

Strefa Miau! Akceptujemy różnorodność

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęconych empatii, tolerancji, akceptacji różnorodności i budowaniu relacji. Dla dzieci w wieku 6-8 lat.
Co by było, gdyby morze przestało szumieć?
10

Co by było, gdyby morze przestało szumieć? O istocie człowieczeństwa i poczuciu własnej wartości

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęconych wartościom i samoakceptacji. Dla dzieci w wieku 9-11 lat.
Największy dar… przyjaźń.
11

Największy dar… przyjaźń. O trudnej sztuce nawiązywania relacji

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęconych przyjaźni.
12

Młody Książę: Ja i moja planeta O realizacji życiowych celów

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęconych planowaniu przyszłości i realizacji marzeń.
13

Młody Książę: Ja i mój kwiat Przyjaźń i miłość – co to takiego?

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęconych relacjom: przyjaźni i miłości.
Maski
14

Maski czyli próba poznania samego siebie

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęconych samoakceptacji, poznaniu siebie i wyrażaniu emocji.
15

Moje miejsce na ziemi O ważnych decyzjach życiowych

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęconych podejmowaniu życiowych decyzji.
Gdybym miał marzenia
16

Gdybym miał marzenia Dlaczego zawsze warto marzyć

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęconych marzeniom.
17

Życie ponad wszystko O sensie życia z chorobą

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęconych zmaganiu się z chorobą.
Tylko jeden drink…
18-19

Tylko jeden drink… Dlaczego warto być odpowiedzialnym

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęconych odpowiedzialności za swoje decyzje i czyny.

Scenariusze biblioterapeutyczne poruszają następujące problemy i zagadnienia:

Biblioterapia w Szkole cz. 1
1

Budowanie relacji międzyludzkich

2

Materializm, znaczenie wartości niematerialnych i przyjaźni

3

Różnorodność, tolerancja, szacunek

4

Istota człowieczeństwa, poczucie własnej wartości

5

Przyjaźń, nawiązywanie znajomości

6

Realizacja celów

7

Przyjaźń, miłość, bliskość

8

Indywidualizm, odwaga

9

Odpowiedzialność, podejmowanie decyzji

10

Snucie i realizacja marzeń

11

Życie z chorobą oraz życie z osobą chorą