Biblioterapia w Szkole cz. 2

Biblioterapia w Szkole cz. 2

Produkt cyfrowy do pobrania
Liczba stron: 20
liczba ocen: {{votes}}{{userVoted ? ', twoja ocena: ' + userVoted : '' }}
15 zł

Dostępne również w pakiecie za 45 zł

Publikacja poświęcona biblioterapii w szkole, realizowanej przez bibliotekę szkolną lub nauczycieli przedmiotowych, np. na lekcji języka polskiego. Zawiera 13 scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych. 10 z nich jest przeznaczonych dla szkół podstawowych (od zerówek do klas ósmych), a 3 dla szkół ponadpodstawowych.

Ponadto publikacja zawiera artykuł na temat celu i sposobów realizowania zajęć biblioterapeutycznych.

Publikacja stanowiła dodatek do miesięcznika Biblioteka w Szkole.

13 scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych

10 scenariuszy zajęć dla szkoły podstawowej

3 scenariusze zajęć dla szkoły ponadpodstawowej

Materiały zostały przygotowane przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne

Spis treści

Literatura jako przestrzeń do dialogu z uczniem
2

Literatura jako przestrzeń do dialogu z uczniem

Czytanie kieruje każdego człowieka w stronę nieustannego rozwoju. Przekonani o wartości czytania, już po raz drugi proponujemy Państwu dodatek zatytułowany „Biblioterapia w Szkole”. Mamy nadzieję, że zawarte w nim scenariusze z elementami biblioterapii staną się inspiracją do Państwa własnych aktywności w pracy z...
Jak nie zgubić marzeń wśród rzeczy ważnych i pożytecznych
3-4

Jak nie zgubić marzeń wśród rzeczy ważnych i pożytecznych Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii o wartościach ludycznych i empatii

Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii o wartościach ludycznych i empatii. Treści przekazywane: Znaczenie wartości niematerialnych (znaczenie ludyczności); dobre relacje ze zwierzętami; pozytywny wpływ obecności zwierząt; promowanie przyjaźni do zwierząt, rozwijanie empatii.
5

„Moje atuty: odkrywam i wykorzystuję!” Scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii

Scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii. Temat: właściwa samoocena, odkrywanie mocnych i dobrych stron.
6-7

„Mądrość mieszka w nas, musimy tylko z nią rozmawiać” Czym jest mądrość w życiu człowieka?

Scenariusz zajęć dla uczniów szkoły podstawowej, którego tematem jest istota mądrości. Cele: zrozumienie istoty mądrości; rozwój umiejętności przewidywania konsekwencji swoich czynów; kształcenie odpowiedzialności za podejmowane wybory.
8

Elmer – akceptacja inności

Cele zajęć: uczeń – zna i rozumie termin: „tolerancja”; umie zdefiniować pojęcie tolerancji; wskazuje charakterystyczne cechy swojego wyglądu; Wie, że należy akceptować osoby różniące się od nas.
„Przyjaciele: są mimo wszystko!”
9

„Przyjaciele: są mimo wszystko!” Scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii

Scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii. Prowadzący wita dzieci, prosi o wypisanie imion na kartonowych kółkach (uczestnicy mogą wybrać kolor) i przyklejenie ich taśmą (jako wizytówek). Uczniowie zasiadają w kręgu, prowadzący opowiada lub odtwarza nagranie bajki Mimo wszystko… chcę mieć przyjaciół! Meduza Matylda...
Inny nie znaczy gorszy
10

Inny nie znaczy gorszy – tolerancja i akceptacja odmienności w codziennym życiu

Prowadzący rozpoczyna dyskusję o tolerancji i stereotypach, kierowaną pytaniami: czym jest tolerancja? Czym jest „inność”? Skąd biorą się stereotypy? W jaki sposób traktowane są osoby niemieszczące się w ogólnie przyjętych standardach wyglądu (są otyłe, zbyt szczupłe, rude, zbyt wysokie, zbyt niskie itp.)? Czym...
Radości i smutki bycia mamą
11

Radości i smutki bycia mamą O prawach do swoich potrzeb

Cele: zmiana postawy wobec problemu braku szacunku dla mamy; zwrócenie uwagi na potrzeby innych; wyrabianie nawyku samodzielności.
12

„Sz(ż)ycie na miarę” Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii o życiowej mądrości i wartościach niematerialnych

Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii o życiowej mądrości i wartościach niematerialnych.
13

„Tu mogę czytać świat…” Niebiańska Biblioteka

Cele – uczestnik: dostrzega wartość książek i czytania w życiu człowieka; tworzy z książek „Biblioteczną piramidę wartości”;jako „badacz” zna i rozumie znaczenie sformułowania „podwójne życie książki”; tworzy kreatywną książkę – lapbook zatytułowany „Niebiańska Biblioteka”.
14

Nie wierzmy plotce Scenariusz o sile słów

Cele: poznanie mechanizmu powstawania plotki; wskazanie konsekwencji mówienia nieprawdy; uświadomienie, jak bardzo może skrzywdzić człowieka pochopna ocena jego postępowania; rozwijanie empatii i twórczego myślenia.
15-16

Spotkanie z samym sobą to też spotkanie z innością

Temat: Postrzeganie inności w kategoriach pozytywnych, jako elementarnej cechy własnej, a nie synonimu zagrożenia lub kogoś obcego.
17-18

Ja po prostu mam cel! O tym, dlaczego warto dążyć do celu

Temat: Cele i sposoby ich osiągania – co pomaga, a co przeszkadza w realizacji celów? Cele:uświadomienie, że każdy może osiągnąć swój cel, trzeba tylko spróbować to zrobić; podnoszenie samooceny.
18-19

„Emocjonalny zawrót głowy”: zajęcia z elementami biblioterapii

Uczeń po zajęciach: potrafi rozpoznać i nazwać emocje u siebie i innych; wie, jak się przejawiają negatywne reakcje na złość, gniew, strach, i potrafi je opanować; potrafi rozpoznać i nazwać źródło złości, strachu, gniewu; dostrzega związek między myśleniem i odczuwaniem a zachowaniem.

Scenariusze biblioterapeutyczne poruszają następujące problemy i zagadnienia:

Biblioterapia w Szkole cz. 2
1

Empatia, wartości niematerialne

2

Samoświadomość, motywacja

3

Wartość mądrości

4

Akceptacja odmienności, tolerancja

5

Przyjaźń, empatia

6

Dostrzeganie potrzeb innych

7

Wartość książki, promocja czytania

8

Wartość mówienia prawdy

9

Samoakceptacja

10

Realizacja celów

11

Rozpoznawanie i nazywanie emocji