Biblioterapia w Szkole cz. 3

Biblioterapia w Szkole cz. 3

Produkt cyfrowy do pobrania
Liczba stron: 24
liczba ocen: {{votes}}{{userVoted ? ', twoja ocena: ' + userVoted : '' }}
15 zł

Dostępne również w pakiecie za 45 zł

Publikacja poświęcona biblioterapii w szkole, realizowanej przez bibliotekę szkolną lub nauczycieli przedmiotowych, np. na lekcji języka polskiego. Zawiera 10 scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych. 8 z nich jest przeznaczonych dla szkół podstawowych (od zerówek do klas ósmych), a 2 dla szkół ponadpodstawowych.

Ponadto publikacja zawiera artykuł na temat celu i sposobów realizowania zajęć biblioterapeutycznych.

Publikacja stanowiła dodatek do miesięcznika Biblioteka w Szkole.

10 scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych

8 scenariuszy zajęć dla szkoły podstawowej

2 scenariusze zajęć dla szkoły ponadpodstawowej

Materiały zostały przygotowane przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne

Spis treści

Czytaj i miej odwagę być mądrym!
2-3

Czytaj i miej odwagę być mądrym!

Artykuł wstępny redaktor naczelnej „Biblioterapii w Szkole”.
Radość? A cóż to takiego?
4-5

Radość? A cóż to takiego?

Scenariusz zajęć dla najmłodszych mających na celu uświadomienie, czym jest radość, a czym smutek, i poznanie sposobów radzenia sobie z emocjami. Jako pomoc wykorzystano książkę Pan Radosny Rogera Hargreavesa.
Dobrze jest dobrze myśleć o sobie!
6-7

Dobrze jest dobrze myśleć o sobie! Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii wzmacniający poczucie własnej wartości

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla najmłodszych uczniów poświęconych poczuciu własnej wartości. Celem jest wzmocnienie śmiałości i zdolności autoprezentacyjnych uczestników. Zajęcia na podstawie fragmentu o liczbie 0 z książki Piąte przez dziewiąte Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel.
Kolorowy potwór emocji
8-9

Kolorowy potwór emocji Scenariusz zajęć rozwijających empatię

Scenariusz zajęć poświęconych emocjom – nazywaniu ich i sposobm radzenia sobie z nimi. Jako pomoc wykorzystano odwołanie do symboliki kolorów oraz zabawy pomagające zrozumieć emocje.
Czarodziejskie słowa – moc uprzejmości
10-11

Czarodziejskie słowa – moc uprzejmości

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęcony pojęciom savoir-vivre'u i dobrego wychowania. Celem zajęć jest uświadomienie dzieciom, czym jest dobre wychowanie, i uświadomienie im mocy uprzejmych słów.
Duże i małe kłopoty
12-13

Duże i małe kłopoty Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii o radzeniu sobie z kłopotami

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych o radzeniu sobie z kłopotami. Celem zajęć jest wspólne wypracowanie postawy mierzenia się z kłopotami i wsparcie w ćwiczeniu umiejętności rozmawiania o trudnych problemach. Jako pomoc wykorzystano fragment książki Dobranocki na pogodę i niepogodę Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel.
Nie bądź samotną różą – nawet tą najpiękniejszą
14-15

Nie bądź samotną różą – nawet tą najpiękniejszą Relacje w grupie i potrzeba dzielenia się

Scenariusz zajęć wzmacniających relacje w grupie. Celem jest uświadomienie dzieciom, że każdy w grupie jest równy i ma zarówno swoje prawa, jak i obowiązki. Jednym z najważniejszych z nich jest postawa altruistyczna.
O strachu, który ma wielkie oczy, i odważnym Strachliwym Bojaczku
15-16

O strachu, który ma wielkie oczy, i odważnym Strachliwym Bojaczku

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla starszych klas szkoły podstawowej poświęcony odwadze i roli oswajania strachu w życiu. Różne aspekty lęku i strachu zostają zaprezentowane na przykładzie postaci Bojaczka z książki Katarzyny Zychli.
18-19

Orzeł czy… kogut? – czyli o odkrywaniu własnej tożsamości Scenariusz zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii

Scenariusz zajęć dla starszych uczniów poświęcony wzmacnianiu relacji. Celem jest uświadomienie sobie własnych specyficznych talentów i predyspozycji oraz rozwijanie empatii. Kontekstem dla zajęć jest kultura Indian i postać Sat-Okha.
Były już inne króliki przed nami, które czuły podobnie
20-21

Były już inne króliki przed nami, które czuły podobnie

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych na temat samoakceptacji i akceptacji własnych emocji w okresie dojrzewania. Jako pomoc wykorzystano picturebook Anny Höglund O tym można rozmawiać tylko z królikami.
Na nowym lądzie – zajęcia z elementami biblioterapii
22-23

Na nowym lądzie – zajęcia z elementami biblioterapii

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych o akceptacji, tolerancji i zrozumieniu. Celem jest budowanie otwartej postawy wobec inności i przeciwdziałanie dyskryminacji. Jako pomoc wykorzystano książkę Kasieńka Sarah Crossan.

Scenariusze biblioterapeutyczne poruszają następujące problemy i zagadnienia:

Biblioterapia w Szkole cz. 3
1

Radzenie sobie z emocjami, radość i smutek

2

Śmiałość, poczucie własnej wartości

3

Nazywanie uczuć i emocji

4

Savoir vivre, dobre wychowanie

5

Radzenie sobie z problemami

6

Relacje w grupie

7

Lęk, oswajanie strachu

8

Talent, tożsamość, samoakceptacja

9

Problemy dorastania

10

Akceptacja, tolerancja, szacunek