Biblioterapia w Szkole cz. 4

Biblioterapia w Szkole cz. 4

Produkt cyfrowy do pobrania
Liczba stron: 28
liczba ocen: {{votes}}{{userVoted ? ', twoja ocena: ' + userVoted : '' }}
15 zł

Dostępne również w pakiecie za 45 zł

Publikacja poświęcona biblioterapii w szkole, realizowanej przez bibliotekę szkolną lub nauczycieli przedmiotowych, np. na lekcji języka polskiego. Zawiera 11 scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych. 9 z nich jest przeznaczonych dla szkół podstawowych (od zerówek do klas ósmych), a 2 dla szkół ponadpodstawowych.

Ponadto publikacja zawiera artykuł na temat celu i sposobów realizowania zajęć biblioterapeutycznych.

Publikacja stanowiła dodatek do miesięcznika Biblioteka w Szkole.

11 scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych

9 scenariuszy zajęć dla szkoły podstawowej

2 scenariusze zajęć dla szkoły ponadpodstawowej

Materiały zostały przygotowane przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne

Spis treści

Biblioterapia w procesie umacniania dobrostanu psychofizycznego dzieci i młodzieży
2-3

Biblioterapia w procesie umacniania dobrostanu psychofizycznego dzieci i młodzieży

Biblioterapia pomaga budować osobiste umiejętności i w pełni wykorzystywać potencjał w różnych obszarach życia. Już po raz czwarty na łamach „Biblioteki w Szkole” proponujemy biblioterapeutyczne scenariusze do pracy i zabawy z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, mając nadzieję, że będą inspiracją do...
4-5

Czy umiemy słuchać innych? Zajęcia z edukacji emocjonalnej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Zajęcia z edukacji emocjonalnej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które mają na celu rozwój kompetencji społecznych uczniów oraz uświadomienie ważności słuchania innych i towarzyszenia w przeżywaniu różnych emocji.
6-7

Dlaczego marzenia powinny do nas pasować? Scenariusz zajęć warsztatowych z elementami biblioterapii

Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 6-9 lat. Cele zajęć to m.in. wzmocnienie śmiałości dziecka i umiejętności autoprezentacji.
Niech nam się zazieleni!
8-11

Niech nam się zazieleni! Scenariusz zajęć o tym, jak ważna jest ochrona środowiska naturalnego

Scenariusz zajęć dla klas II-III szkoły podstawowej. Dlaczego należy dbać o środowisko naturalne i w jaki sposób to robić? Jak uwrażliwić młodych ludzi na tematy dotyczące ochrony środowiska i pokazać związek człowieka z przyrodą?
12-13

Mogę być w waszej paczce? Czytelniczy klub przyjaźni

Czytelniczy klub przyjaźni może powstać w bibliotece. Propozycja zajęć warsztatowych do przeprowadzenia w szkole podstawowej, podczas których dzieci poznają wartość przyjaźni, nauczą się szanować poglądy i zainteresowania innych, a także stworzą indywidualny przepis na przyjaciela.
14-15

Nie rób drugiemu tego, co tobie niemiłe

Zajęcia do przeprowadzenia w szkole podstawowej, których celem jest uwrażliwienie dzieci na potrzeby i uczucia innych, szacunek i empatię. Potrzebne będą książki, jabłko i optymizm.
16-17

Czarodziejski ołówek

Scenariusz zajęć do przeprowadzenia w szkole podstawowej. Biografia noblistki Malali Yousafzai jako przykład odwagi i walki o swoje prawa. Czy warto bronić swoich wartości?
17-19

Co zrobisz z pomysłem? Scenariusz biblioterapeutyczny

Zajęcia inspirujące do rozwijania twórczych pomysłów i kompetencji, których celem jest wzmocnienie poczucia własnej wartości i szacunku do siebie i innych. Scenariusz zajęć dla uczniów szkół podstawowych.
Z hejtem można wygrać
20-21

Z hejtem można wygrać O sposobach reagowania na hejt i mowę nienawiści

Czy na pewno? W jaki sposób radzić sobie z hejtem i reagować na mowę nienawiści? Pomysł na scenariusz zajęć dla starszych klas szkoły podstawowej.
21-23

Dziewczynki (i chłopcy) latają wysoko

Samoakceptacja, umiejętność pozytywnego myślenia o sobie i otwartego mówienia o swoich mocnych stronach nie zawsze są proste. Jak znaleźć słowa, które dodadzą skrzydeł i pomogą wysoko latać? Jak nie poddać się stereotypom i być sobą? Scenariusz do przeprowadzenia w bibliotece lub sali lekcyjnej wśród młodzieży w...
24-25

Licho nie śpi? Pal licho! Scenariusz zajęć o lękach i obawach

Jak radzić sobie z lękiem i poczuciem strachu? Czy jest to możliwe? Licho nie śpi czy jest uśpione? Na te i inne pytania warto szukać odpowiedzi, a na pewno warto wykorzystać pomysłowy scenariusz zajęć dla młodzieży w wieku 14-17 lat.
26-27

Tolerancyjnie przez życie Scenariusz zajęć bibliterapeutycznych o postawie tolerancji

Tolerancja, pogarda, brak szacunku – znane i popularne pojęcia w dzisiejszym świecie. Czy warto? Jakie są zasady i przejawy tolerancji? Scenariusz zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Scenariusze biblioterapeutyczne poruszają następujące problemy i zagadnienia:

Biblioterapia w Szkole cz. 4
1

Słuchanie innych

2

Śmiałość, autoprezentacja

3

Ekologia, ochrona środowiska

4

Przyjaźń

5

Skutki postępowania, empatia

6

Odwaga, rozwój wyobraźni

7

Poczucie własnej wartości, szacunek

8

Hejt, mowa nienawiści

9

Samoakceptacja

10

Lęk, radzenie sobie ze strachem

11

Tolerancja a pogarda