Biblioterapia w szkole średniej – 12 scenariuszy zajęć (PDF)

Biblioterapia w szkole średniej – 12 scenariuszy zajęć (PDF)

Produkt cyfrowy do pobrania
Liczba stron: 30
liczba ocen: {{votes}}{{userVoted ? ', twoja ocena: ' + userVoted : '' }}
25 zł

Publikacja poświęcona biblioterapii w szkole, realizowanej przez bibliotekę szkolną lub nauczycieli przedmiotowych, np. na lekcji języka polskiego. Zawiera 12 scenariuszy zajęć dla szkół ponadpodstawowych.

Ponadto publikacja zawiera 5 artykułów na temat celu i sposobów realizowania zajęć biblioterapeutycznych. Materiały pochodzą z miesięcznika Biblioteka w Szkole.

12 scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych

5 artykułów teoretycznych

Materiały zostały przygotowane przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne

Spis treści

Czytanie strategią rozumnego inwestowania w przyszłość ucznia
2

Czytanie strategią rozumnego inwestowania w przyszłość ucznia

Wstępniak wyjaśniający założenia dodatku "Biblioterapia w Szkole" oraz znaczenie biblioterapii.
Dać szansę mocy książki
3-5

Dać szansę mocy książki Rozmowa o biblioterapii

Z Genowefą Surniak – prezesem Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego – rozmawia dr Wanda Matras-Mastalerz.
Maski
6

Maski czyli próba poznania samego siebie

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęconych samoakceptacji, poznaniu siebie i wyrażaniu emocji.
7

Moje miejsce na ziemi O ważnych decyzjach życiowych

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęconych podejmowaniu życiowych decyzji.
Gdybym miał marzenia
8

Gdybym miał marzenia Dlaczego zawsze warto marzyć

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęconych marzeniom.
9

Życie ponad wszystko O sensie życia z chorobą

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęconych zmaganiu się z chorobą.
Tylko jeden drink…
10-11

Tylko jeden drink… Dlaczego warto być odpowiedzialnym

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęconych odpowiedzialności za swoje decyzje i czyny.
Literatura jako przestrzeń do dialogu z uczniem
12

Literatura jako przestrzeń do dialogu z uczniem

Czytanie kieruje każdego człowieka w stronę nieustannego rozwoju. Przekonani o wartości czytania, już po raz drugi proponujemy Państwu dodatek zatytułowany „Biblioterapia w Szkole”. Mamy nadzieję, że zawarte w nim scenariusze z elementami biblioterapii staną się inspiracją do Państwa własnych aktywności w pracy z...
13-14

Spotkanie z samym sobą to też spotkanie z innością

Temat: Postrzeganie inności w kategoriach pozytywnych, jako elementarnej cechy własnej, a nie synonimu zagrożenia lub kogoś obcego.
15-16

Ja po prostu mam cel! O tym, dlaczego warto dążyć do celu

Temat: Cele i sposoby ich osiągania – co pomaga, a co przeszkadza w realizacji celów? Cele:uświadomienie, że każdy może osiągnąć swój cel, trzeba tylko spróbować to zrobić; podnoszenie samooceny.
16-17

„Emocjonalny zawrót głowy”: zajęcia z elementami biblioterapii

Uczeń po zajęciach: potrafi rozpoznać i nazwać emocje u siebie i innych; wie, jak się przejawiają negatywne reakcje na złość, gniew, strach, i potrafi je opanować; potrafi rozpoznać i nazwać źródło złości, strachu, gniewu; dostrzega związek między myśleniem i odczuwaniem a zachowaniem.
Czytaj i miej odwagę być mądrym!
18-19

Czytaj i miej odwagę być mądrym!

Artykuł wstępny redaktor naczelnej „Biblioterapii w Szkole”.
20-21

Orzeł czy… kogut? – czyli o odkrywaniu własnej tożsamości Scenariusz zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii

Scenariusz zajęć dla starszych uczniów poświęcony wzmacnianiu relacji. Celem jest uświadomienie sobie własnych specyficznych talentów i predyspozycji oraz rozwijanie empatii. Kontekstem dla zajęć jest kultura Indian i postać Sat-Okha.
Były już inne króliki przed nami, które czuły podobnie
22-23

Były już inne króliki przed nami, które czuły podobnie

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych na temat samoakceptacji i akceptacji własnych emocji w okresie dojrzewania. Jako pomoc wykorzystano picturebook Anny Höglund O tym można rozmawiać tylko z królikami.
Na nowym lądzie – zajęcia z elementami biblioterapii
24-25

Na nowym lądzie – zajęcia z elementami biblioterapii

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych o akceptacji, tolerancji i zrozumieniu. Celem jest budowanie otwartej postawy wobec inności i przeciwdziałanie dyskryminacji. Jako pomoc wykorzystano książkę Kasieńka Sarah Crossan.
Biblioterapia w procesie umacniania dobrostanu psychofizycznego dzieci i młodzieży
26-27

Biblioterapia w procesie umacniania dobrostanu psychofizycznego dzieci i młodzieży

Biblioterapia pomaga budować osobiste umiejętności i w pełni wykorzystywać potencjał w różnych obszarach życia. Już po raz czwarty na łamach „Biblioteki w Szkole” proponujemy biblioterapeutyczne scenariusze do pracy i zabawy z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, mając nadzieję, że będą inspiracją do...
28-29

Tolerancyjnie przez życie Scenariusz zajęć bibliterapeutycznych o postawie tolerancji

Tolerancja, pogarda, brak szacunku – znane i popularne pojęcia w dzisiejszym świecie. Czy warto? Jakie są zasady i przejawy tolerancji? Scenariusz zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Scenariusze biblioterapeutyczne poruszają następujące problemy i zagadnienia:

Pakiet: Biblioterapia - 46 scenariuszy zajęć
1

Odpowiedzialność, podejmowanie decyzji

2

Snucie i realizacja marzeń

3

Życie z chorobą oraz życie z osobą chorą

4

Samoakceptacja

5

Realizacja celów

6

Rozpoznawanie i nazywanie emocji

7

Problemy dorastania

8

Akceptacja, tolerancja, szacunek

9

Lęk, radzenie sobie ze strachem

10

Tolerancja a pogarda