Nowa podstawa programowa z pomocą biblioteki szkoły podstawowej (PDF)

Nowa podstawa programowa z pomocą biblioteki szkoły podstawowej (PDF)

Produkt cyfrowy do pobrania
Liczba stron: 12
liczba ocen: {{votes}}{{userVoted ? ', twoja ocena: ' + userVoted : '' }}
15 zł

Kompleksowe omówienie roli biblioteki szkoły podstawowej w realizacji aktualnej podstawy programowej. Zawiera konkretne propozycje i formy realizacji podstawy przez bibliotekę szkolną lub we współpracy z biblioteką szkolną, w podziale na poszczególne przedmioty.

Publikacja zawiera także szczegółowe omówienie kanonu lektur szkolnych w podziale na epoki literackie.

Materiały były dodatkiem do miesięcznika Biblioteka w Szkole.

Konkretne propozycje realizacji

Rzetelne i praktyczne omówienie

Analiza kanonun lektur

Spis treści

2-9

Praca z informacją jako przestrzeń do współpracy Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej

Choć w nowej podstawie programowej biblioteka szkolna jest wspominana rzadko, zawarte w niej sformułowania otwierają szerokie pole do współpracy nauczycieli różnych przedmiotów, w tym nauczyciela bibliotekarza. Obszerne omówienie wraz z wykazem lektur i wyszczególnieniem tych dostępnych za darmo online.
10-12

Od spotkania ze sztuką do wiarygodnej informacji Scenariusz zajęć dla uczniów szkoły podstawowej

Zapisane w podstawie programowej poszukiwanie, porządkowanie oraz krytyczna analiza informacji to temat, w którym najwięcej do zaoferowania ma biblioteka szkolna. Prezentowany scenariusz, nawiązując do edukacji przez sztukę, ma na celu kształcenie życiowych umiejętności – pozyskiwania i oceny wiarygodności informacji o...