Świetlica w Szkole 01/2019

Miłość

19,00 zł | 32 stron

Produkt niedostępny

Prenumerata

Co w numerze?

Zabawy wychowujące ku wartościom

Scenariusz: Moja mała ojczyzna

Dokarmiamy zwierzęta

Scenariusze

5
Scenariusze

Co to jest miłość? Scenariusz zajęć świetlicowych

Scenariusz zajęć świetlicowych poświęconych zapoznaniu ze sposobami okazywania miłości i jej pielęgnowaniu. Uczniowie uczą się życzliwości, współpracują i wykonują pracę plastyczną – dekalog idealnej miłości.
Paulina Cysak
Dzień Babci i Dzień Dziadka
10
Scenariusze

Dzień Babci i Dzień Dziadka Rozwijanie kompetencji kluczowych w świetlicy

Scenariusz zajęć okolicznościowych służących uczczeniu dziadków i babć. Uczniowie czytają i wspólnie analizują wiersz, wykonują pracę plastyczną dla babci lub dziadka i układają wieżę z zapałek.
Ewa Szczepanek
Kolorowy las
11
Scenariusze

Kolorowy las Rozwijanie kompetencji kluczowych w świetlicy

Scenariusz krótkich zajęć poświęconych poznawaniu lasu. Składa się z krzyżówki, pracy plastycznej i zabawy ruchowej przy piosence nawiązującej do zimowego lasu.
Joanna Hoffmann
Oblicza miłości
14
Scenariusze

Oblicza miłości Rozwijanie kompetencji kluczowych w świetlicy

Scenariusz zajęć poświęconych różnym obliczom miłości. Czym jest miłość? Komu można ją okazać? Uczniowie uczą się dostrzegać różne odmiany miłości, wykonują kalendarz i bawią się w rytm piosenki.
Alicja Gansty
Dla naszych pań
15
Scenariusze

Dla naszych pań Rozwijanie kompetencji kluczowych w świetlicy

Pomysł na uczczenie żeńskiej części szkolnej kadry w Dniu Kobiet i nie tylko. Podczas zajęć uczniowie przygotowują oryginalny prezent dla wybranej osoby i uczestniczą w czarodziejskich zajęciach ruchowych.
Ewa Szczepanek
Moja mała ojczyzna
18-19
Scenariusze

Moja mała ojczyzna Scenariusz zajęć świetlicowych

Przykładowy scenariusz zajęć poświęconych lokalnej historii – w tym przypadku śląskich Bojszów, podczas których uczniowie poznają tradycję regionu i uczestniczą w rozmaitych aktywizujących zabawach.
Joanna Hoffmann
Czy są wśród nas anioły?
21
Scenariusze

Czy są wśród nas anioły? Rozwijanie kompetencji kluczowych w świetlicy

Scenariusz zajęć świetlicowych z wykorzystaniem opowiadania Miłość ze zbioru Grzegorza Kasdepke Kocha, lubi, szanuje, czyli jeszcze o uczuciach. Motywem przewodnim zajęć są anioły i pomoc potrzebującym.
Lesława Dziedzic
Prawa i obowiązki wszystkich dzieci
22-23
Scenariusze

Prawa i obowiązki wszystkich dzieci Scenariusz zajęć świetlicowych

Scenariusz zajęć poświęconych prawom i obowiązkom dzieci zagwarantowanym w Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka. Uczniowie przypominają sobie założenia Dnia Dziecka i bawią w piratów na bezludnej wyspie.
Renata Zielińska
Robimy portrety babci i dziadka
24-25
Scenariusze

Robimy portrety babci i dziadka Rozwijanie kompetencji kluczowych w świetlicy

Scenariusz zajęć do zrealizowania z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka lub bez okazji. Podczas lekcji uczniowie wzmacniają więzi emocjonalne z dziadkami, wykonując pracę plastyczną z wizerunkiem wybranej bliskiej osoby.
Beata Krasówka
Co jest najważniejsze w naszym życiu?
27
Scenariusze

Co jest najważniejsze w naszym życiu? Rozwijanie kompetencji kluczowych w świetlicy

Scenariusz zajęć kształcących znajomość wartości na podstawie wiersza Danuty Wawiłow Marysia i Miś ze szczególnym uwzględnieniem miłości i przyjaźni.
Alicja Gansty
Gdzie mieszka zima?
28
Scenariusze

Gdzie mieszka zima? Rozwijanie kompetencji kluczowych w świetlicy

Urozmaicone zajęcia w zimowej atmosferze, podczas których dzieci uczestniczą w zabawie ruchowej, rysują antropomorficzny wizerunek ulubionego zwierzęcia i bawią się w kole.
Lesława Dziedzic
Chronimy przyrodę każdego dnia
29
Scenariusze

Chronimy przyrodę każdego dnia Rozwijanie kompetencji kluczowych w świetlicy

Propozycja zimowych zajęć kształcących świadomość ekologiczną poprzez uczestnictwo w rozmaitych zabawach i kreatywnym tworzeniu pracy poświęconej zwierzętom.
Joanna Hoffmann
Za co kochamy zwierzęta?
31
Scenariusze

Za co kochamy zwierzęta? Scenariusz zajęć świetlicowych

Scenariusz zajęć kształcących wrażliwość na potrzeby zwierząt i znajomość zasad prawidłowego z nimi postępowania. Po zapoznaniu się z zasadami i zabawie ruchowej uczniowie wykonują pracę plastyczną – ulubione zwierzę z kartonu i papieru kolorowego.
Joanna Hoffmann

Kalendarium

Plan pracy świetlicy szkolnej
6-9
Kalendarium

Plan pracy świetlicy szkolnej

Kalendarium propozycji zajęć świetlicowych na I semestr roku szkolnego (wrzesień – czerwiec). Obejmuje: imprezy okolicznościowe i zajęcia umysłowe, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia ruchowe, gry i zabawy świetlicowe oraz zajęcia umuzykalniające.
Grażyna Bakonyi, Romina Paszkowska, Maria Gołombek

Warsztat pracy

Zabawy muzykoterapeutyczne
12-13
Warsztat pracy

Zabawy muzykoterapeutyczne

Terapeutyczny wpływ muzyki na ludzką psychikę jest znany od starożytności. A gdyby tak połączyć ją z nauką i zabawą? Artykuł zawiera kilkanaście propozycji wykorzystania potencjału muzyki w pracy z dziećmi.
Monika Walas
Hop, do komina
26
Warsztat pracy

Hop, do komina Rozwijanie kompetencji kluczowych w świetlicy

Scenariusz świątecznych zajęć świetlicowych, podczas których dzieci poznają legendę o Świętym Mikołaju, wykonują pracę plastyczną przedstawiającą Mikołaja z zabawnej perspektywy i uczestniczą w zajęciach ruchowych.
Lesława Dziedzic

Dzielimy się wiedzą

16-17
Dzielimy się wiedzą

Zabawy wychowujące ku wartościom – miłość i przyjaźń Scenariusz zajęć świetlicowych

Wybór propozycji krótkich zabaw ruchowych do zrealizowania w świetlicy w dowolnej chwili. Wspólną ich cechą jest nacisk na integrację grupy i rozwijanie umiejętności współpracy.
Monika Kulka

Zrób to z nami

Godzina dla Ziemi
17
Zrób to z nami

Godzina dla Ziemi

Propozycja zajęć plastycznych poświęconych ekologii i ochronie środowiska. Podczas zajęć uczniowie poznają ideę akcji „Godzina dla Ziemi” i wykonują pracę plastyczną promującą ekologiczną alternatywę dla fajerwerków.
Joanna Hoffmann
Obrazek dla woźnej
19
Zrób to z nami

Obrazek dla woźnej

Pomysł na ciekawą pracę plastyczną – kwiaty, które można wręczyć woźnej w okazji Dnia Edukacji Narodowej lub bez okazji.
Beata Krasówka
Wazonik dla pielęgniarki
23
Zrób to z nami

Wazonik dla pielęgniarki

Pomysł na oryginalny prezent wykonany przez dzieci dla szkolnej pielęgniarki z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub bez okazji – kwiaty ze zrecyklowanych płyt CD.
Beata Krasówka
Dokarmiamy zwierzęta
25
Zrób to z nami

Dokarmiamy zwierzęta

Ciekawapropozycja pracy plastycznej w zimowej estetyce, przedstawiającej leśne zwierzęta na śniegu.
Joanna Hoffmann
Dla taty
30
Zrób to z nami

Dla taty Rozwijanie kompetencji kluczowych w świetlicy

Propozycja zajęć do przeprowadzenia z okazji Dnia Ojca (23 czerwca) lub bez okazji. Uczniowie poznają wiersz o spacerze z tatą, wykonują pracę plastyczną i uczestniczą w zabawie ruchowej z wykorzystaniem piłki.
Lesława Dziedzic
Dekoracje świetlicowe
32
Zrób to z nami

Dekoracje świetlicowe

Prezentacja wybranych najciekawszych pomysłów na realizację wystroju sali świetlicowej.
Agnieszka Nadobna

Świętujemy Dzień Kota
20

Świętujemy Dzień Kota Scenariusz zajęć świetlicowych

Propozycja zajęć świetlicowych, które można przeprowadzić z okazji Dnia Kota (17 lutego) lub bez okazji. Celem lekcji jest rozwijanie empatii i uwrażliwienie na potrzeby kotów i wszystkich innych zwierząt.
Beata Krasówka