Świetlica w Szkole 05/2017

Grzegorz Kasdepke

15,50 zł | 32 stron

Produkt niedostępny

Prenumerata

Co w numerze?

Twórczość Grzegorza Kasdepke charakteryzuje się niezwykłym zrozumieniem psychiki dziecka i ciepłym humorem. Bohaterowie jego książek zawojowali nie tylko domowe biblioteczki, ale i szkolne podręczniki. Kuba i Buba, detektyw Pozytywka, Kacper oraz jego niefrasobliwy tata – to tylko niektóre z opisanych przez autora postaci.

Warsztat pracy

4
Warsztat pracy

Świetlicowy organizer

Organizer tygodnia. Świat w oczach detektywa według twórczości Grzegorza Kasdepke. Pomysły na zajęcia umysłowe i manualne, gry i zabawy ruchowe, muzyczne i teatralne.
Joanna Hoffmann
5
Warsztat pracy

Grzegorz Kasdepke i jego książki dla dzieci

Twórczość Grzegorza Kasdepke to historie pełne niezwykłości i ciepłego humoru, pisane z wyjątkowym zrozumieniem psychiki dziecka. Mali czytelnicy z zapałem słuchają i czytają opowiadania o prześmiesznym detektywie Pozytywce i o wielu innych ciekawych postaciach.
Elżbieta Trojan

Scenariusze

6-7
Scenariusze

Na tropie wielkiej zagadki

Scenariusz zajęć świetlicowych promujących profilaktykę zdrowia, budowanie więzi oraz integracji w grupie. Nauczyciel czyta dzieciom opowiadanie Grzegorza Kasdepke „Zagadka dziewiąta: uwaga na owoce”. Dzieci starają się odpowiedzieć na pytanie, znajdujące się pod tekstem.
Paulina Cysak
8-9
Scenariusze

Każdy może zostać detektywem

Scenariusz zajęć świetlicowych promujących rozbudzanie zainteresowań twórczych i czytelniczych u dzieci. Prowadzący prezentuje dzieciom zestaw książek autorstwa Grzegorza Kasdepke. Opowiada im, że na zajęciach poznają pewien szczególny zawód. Żeby go rozpoznać, dzieci muszą przejść labirynt i odczytać hasło...
Małgorzata Namsołek
10-11
Scenariusze

Być jak detektyw Pozytywka

Scenariusz zajęć świetlicowych, które mają na celu rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, upowszechnianie twórczości Grzegorza Kasdepke oraz rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia. Prowadzący zaprasza dzieci do koła i prosi, aby każdy wymówił swoje imię i  dodał do niego jakiś ruch lub gest, który będzie jego...
Hanna Goik
14-15
Scenariusze

Dobre maniery każdego dnia

Scenariusz zajęć świetlicowych mających na celu poznanie swoich mocnych i słabych stron. Uczeń po zajęciach wie, jak ważna jest kultura osobista i znajomość dobrych manier; rozumie, w jakim stopniu znajomość zasad savoir-vivre pomaga nam w wielu sytuacjach; kształtuje umiejętność oceny własnego zachowania oraz...
Paulina Cysak
19
Scenariusze

Zrozumieć powiedzenia

Scenariusz zajęć świetlicowych mających na celu poznanie powiedzeń używanych w języku polskim oraz zapoznanie się ze znaczeniem związków frazeologicznych. Prowadzący wyznacza spośród uczestników Babę Jagę. Stoi ona tyłem do pozostałych i woła: „Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy!”. W tym czasie dzieci szybko biegną...
Beata Krasówka
20-21
Scenariusze

W indiańskiej wiosce

Scenariusz zajęć świetlicowych mających na celu  budowanie więzi i integracji w grupie oraz kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie. Prowadzący wita wszystkich przybyłych Indian, wymawiając kolejne formuły i tym samym zaprasza dzieci do wspólnej zabawy w indiańskiej...
Paulina Cysak
24-25
Scenariusze

Co się stało z ubraniem pana Mietka?

Scenariusz zajęć świetlicowych, dzięki którym wychowanek uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela; umie odpowiedzieć na pytania związane z tematem zajęć;  potrafi uzasadnić znaczenie troski o zdrowie; uczestniczy w zorganizowanej zabawie; potrafi ułożyć piramidę żywieniową.
Joanna Hoffmann

Zrób to z nami

7
Zrób to z nami

I ja mam talent

Wyjaśniamy dzieciom, że każdy ma jakiś ukryty talent, który należy rozwijać. Żeby jednak nasza praca przyniosła efekty, trzeba czasami mieć w sobie wiele siły i samozaparcia. Przedstawiamy im baletnicę jako przykład, że tylko ciężką i  wytężoną pracą można coś osiągnąć. 
Joanna Hoffmann
11
Zrób to z nami

Wyjaśniamy powiedzenie „spiec raka”

Zajęcia rozpoczynamy od zaprezentowania dzieciom tekstu Grzegorza Kasdepke Spiec raka. Wyjaśniamy, że ludzie często rumienią się pod wpływem emocji, stresu, wiatru czy zmian temperatury – nie-które zaburzenia są związane z nadpobudliwością układu nerwowego.
Joanna Hoffmann
12-13
Zrób to z nami

Zagadkowy świat jesiennej przyrody

Garść pomysłów na prace plastyczne związane z jesienną przyrodą.
Lesława Dziedzic, Klaudia Pacławska
15
Zrób to z nami

Kiedy widzimy jak przez mgłę?

Przedstawiamy dzieciom tekst Grzegorza Kasdepke Widzieć jak przez mgłę. Wyjaśniamy im sens powiedzenia. Proponujemy narysowanie pastelami drzew delikatnie zamglonych. Żeby praca nie była smutna, drzewo rysujemy we wszystkich kolorach tęczy. Na koniec tło delikatnie pokrywamy mgłą.
Joanna Hoffmann
21
Zrób to z nami

Strach ma wielkie oczy

Zajęcia rozpoczynamy od przeczytania dzieciom tekstu Grzegorza Kasdepke Strach ma wielkie oczy. Wyjaśniamy im to powiedzenie. Po zakończeniu pogadanki proponujemy dzieciom wykonanie pracy plastycznej – sowy. Opowiadamy im, że jest to ptak, który często wzbudza w nas lęk. Jest to jednak podyktowane tym, że mało wiemy o nocnym...
Joanna Hoffmann
22-23
Zrób to z nami

„Zawsze w dobrym tonie” – nauka kulturalnego zachowania się na co dzień

Scenariusz zajęć świetlicowych wdrażających wychowanków do kulturalnego zachowania na co dzień. Wyrażenie savoir-vivre pochodzi z  języka francuskiego, savoir znaczy wiedzieć, vivre – żyć. Stąd savoir-vivre przetłumaczyć można jako sztuka życia, znajomość obyczajów i  form towarzyskich, reguł grzeczności, a  także...
Magdalena Musiał
32
Zrób to z nami

Zaproszenie Pisupisu.pl

Pisupisu.pl – strona dla najmłodszych i starszych dzieci, która zaprasza do nauki przez zabawę. Można nauczyć się pisać na klawiaturze, utrwalić ortografię. Dla najmłodszych odwiedzających stronę to okazja do poznania literek i nowych słów. Starsze dzieci mogą usprawniać pisanie korzystając z przygotowanych w tym celu...

Zabawy na szóstkę

16-18
Zabawy na szóstkę

Gry i zabawy teambuildingowe w świetlicy

Team building (ang. „budowanie zespołu”) – formy integracji grupy sprawiające, że poszczególni jej członkowie wzajemnie poznają siebie i swoje mocne oraz słabe strony, definiują nawzajem role zespołowe lub uczą współpracy w swoim zespole.
Monika Kulka
26-27
Zabawy na szóstkę

Czy mogę zostać detektywem?

Sprawne działanie analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego jest potrzebne dziecku do sprawnego rozwoju mowy oraz doskonalenia trudnych procesów czytania i  pisania. Doskonalenie percepcji wzrokowej odbywa się przez doświadczenie, z  tego powodu można „przemycać” do zabawy z  dzieckiem takie aktywności,...
Ewa Szczepanek

Kalendarium

Plan pracy świetlicy szkolnej cz. 2
28-31
Kalendarium

Plan pracy świetlicy szkolnej cz. 2

Aneta Jasiak, Justyna Trawińska, Edyta Zelek