Biblioterapia i bajkoterapia dla dzieci

Biblioterapia i bajkoterapia dla dzieci

Prowadząca: Wanda Matras-Mastalerz

Długość: 3.0 h
Nagranie szkolenia
Certyfikat ukończenia
Szkolenie przeprowadzone w ramach Akademii Biblioteki w Szkole. Mając dostęp do portalu Biblioteka.pl, tutaj masz też dostęp do tego szkolenia. Dostęp do portalu można zamówić tutaj.

Dostęp do szkolenia z biblioterapii i bajkoterapii. Szkolenie okazało się prawdziwym hitem wśród bibliotekarzy. Na żywo udział wzięło 750 osób, a 95% z nich wystawiło najwyższą możliwą ocenę. Szkolenia przeprowadziła dr Wanda Matras-Mastalerz, będąca niekwestionowanym autorytetem w tej dziedzinie.

Szkolenia „Biblioteki w Szkole”

Po obejrzeniu
szkolenia odbierz
certyfikat

Nielimitowany dostęp – wróć do nagrania w dowolnym momencie

Ponad 11 tys. zadowolonych
kursantów

DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli bibliotekarzy oraz bibliotekarzy z bibliotek publicznych, którzy realizują lub chcą zacząć realizować zajęcia z biblioterapii lub bajkoterapii. Szkolenie nie wymaga przygotowania merytorycznego.

CEL

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Spotkanie rozwija umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć, pokazuje różnorodne metody pracy z uczniem, także z tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i czytelniczych. Wykład poszerza wiedzę z zakresu doboru i wykorzystania odpowiedniej literatury dla uczniów.

Program SZKOLENIA

Szkolenie składa się z dwóch części. Każda z nich trwa 1,5 godziny.

Część 1

 1. Literatura w promocji zdrowia i profilaktyce uzależnień.
  • biblioterapia i bajkoterapia w procesie wspierania zdrowia psychicznego i rezyliencji uczniów i nauczycieli
  • funkcja wychowaczo-prewencyjna literatury dla dzieci i młodzieży
  • książka w profilaktyce uzależnień

 2. Zasady prowadzenia bajkoterapii dziecięcej. Wykorzystanie bajek terapeutycznych w pracy z dziećmi z problemami edukacyjnymi i czytelniczymi, w tym:
  • bajek psychoedukacyjnych
  • bajek psychoterapeutycznych
  • bajek relaksacyjnych
  • tekstów filozoficznych

 3. Biblioterapia w rozwijaniu postawy przedsiębiorczości i kreatywności uczniów.

 4. Biblioterapia wobec agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Modele postępowania biblioterapeutycznego
  • przeciwdziałający zachowaniom agresywnym
  • wzmacniający poczucie własnej wartości
  • wskazujący jak radzić sobie z lękami i stresem.

Część 2

 1. Kreatywne formy pracy z książką.
 2. Stymulacyjna i korekcyjna funkcja biblioterapii.
 3. Biblioterapia w pracy z osobami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, z uczniami dyslektycznymi, z zaburzeniami uwagi, lateralizacji i ADHD oraz borykającymi się z problemem depresji.
 4. Co stoi na przeszkodzie? Literatura w budowaniu poczucia wartości dzieci i młodzieży oraz umacnianiu wiary we własne możliwości.
 5. Afirmacja sensu i radości życia w kontekście biblioterapii. Dostarczenie prospołecznych, altruistycznych, empatycznych wzorców na podstawie wyselekcjonowanych tekstów z literatury dla młodego czytelnika.
 6. Biblioterapia i bajkoterapia w procesie kształtowania wartości, postawy szacunku wobec siebie i innych.
 7. Biblioterapia w pracy z czytelnikiem w trakcie zmiany. Kryzys motywacją do zmiany.

Prowadząca

Wanda Matras-Mastalerz

Wanda Matras-Mastalerz

Dr Wanda Matras-Mastalerz, niekwestionowany autorytet z dziedziny biblioterapii, prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Czytelnikom „Biblioteki w Szkole” znana jako redaktorka wydawanego od 2016 r. dodatku „Biblioterapia w Szkole”, a bibliotekarzom z całej Polski – jako prowadząca kursów i szkoleń.

Autorka kilkudziesięciu publikacji, certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu.

Obejrzyj fragment nagrania